Dnes je Pondelok 18.10.2021
 • Meniny má Lukáš, zajtra Kristián
   
  Váš košík je prázdny
  Veľkoobchod s detským oblečením, www.jasikavelkoobchod.sk
  Pre zobrazenie cien a nákup je potrebná registrácia a overenie predajcom.
  Pri každom nákupe nad 9,96 € s DPH darček zdarma / Pri každom nákupe nad 85,- € s DPH, poštovné a balné zdarma
  tovar na sklade

  Služby zákazníkom

  Záručné podmienky
  1. Všeobecné ustanovenia

  Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

  V prípade nejasností má možnosť kupujúci kontaktovať predávajúceho pred odoslaním objednávky.

  2. Povinnosti predávajúceho

  Predávajúci sa na základe prijatej objednávky zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a kúpnej cene. Kúpnou cenou sa rozumie cena v čase kúpy tovaru na www.jasikavelkoobchod.sk. Všetky ceny sú konečné, vrátane DPH a recyklačných poplatkov.

  3. Povinnosti kupujúceho

  Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť tovaru a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu.
  Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok dojednaných v objednávke.
  4. Spôsoby objednávania

  Objednávka on-line: Objednávanie tovaru on-line priamo z internetového obchodu www.jasikavelkobchod.sk. Prostredníctvom virtuálneho nákupného košíka.
  Objednávka e-mailom: Kupujúci zašle objednávku prostredníctvom e-mailu na adresu info@jasikavelkobchod.sk. E-mail musí obsahovať presný názov tovaru, počet objednaných kusov, presnú adresu a telefónne číslo kupujúceho.
  Objednávka cez telefón: Kupujúci si môže tovar objednať prostredníctvom telefónneho čísla 0915 40 48 70.
  Záručná doba.
  Pokiaľ nie je určené inak, platí na všetok tovar zákonom určená záručná doba 24 mesiacov.
  Ochrana osobných údajov
  Ak je kupujúci fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: meno a priezvisko, úplná poštovná adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo.

  Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu.

  Ak je kupujúci právnická osoba, zadáva pri objednávke naviac údaje: Názov firmy, IČO, DIČ.

  Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami, poprípade identifikovať platbu kupujúceho vykonanou bankovým prevodom.

  Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje aby skvalitnil svoje služby a neposkytuje ich tretím stranám bez súhlasu kupujúceho.
  5. Ochrana osobných údajov

  Internetový obchod www.jasikavelkoobchod.sk sa v plnej miere riadi zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

  Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”). My sa týmto zákonom pri používaní Vašich údajov riadime.

  Pred nakupovaním v obchode je potrebné zaregistrovať sa. Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:

  meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
  Vaša e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)
  voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
  voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)
  ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie).

  Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia vašej objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení do sekcie regisrrácia . V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude zneaktívnené.

  V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a číslo objednávky. V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte.

  Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie), Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

  Registráciou nám udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. V súlade s § 28 zákona máte právo požadovať informáciu o spracovaní Vašich osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

  Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.
   
  Odporúčame neprehliadnuť !
  Jasika - Detská móda
  Otváracie hodiny
  Copyright © EshopHouse.sk
  Pondelok: 9:00-15:00
  Utorok: 9:00-15:00
  Streda: 9:00-17:00
  Štvrtok: 9:00-17:00
  Piatok: 9:00-15:00
  Sobota: 11:00-17:00
  Nedeľa: Zatvorené